Fitnah Wanita 2

FITNAH WANITA

Wahai sekalian manusia

Bertaqwalah kepada Allah s.w.t. Laksanakanlah apa yang telah Allah s.w.t wajibkan atas kalian. Jagalah diri dan keluarga kita dari api neraka. Allah telah berfirman yang bermaksud:

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Surah At Tahrim:6)

Jagalah diri kita dari neraka, yaitu dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganya. Melaksanakan amanah yang telah Allah berikan kepada kita, dengan memberi pembangunan kepada keluarga kita, terutamanya kepada wanita; kerana wanita memelukan pembagunan yang lebih, kerana mereka kurang akal dan kurang agamanya sebagaimana yang di beitahu oleh Rasullulah s.a.w, serta kenyataan yang boleh kita lihat. Mereka pendik sisi pandanganya, dan ini merupakan fitnah mereka. Oleh kerana itu, Allah menjadikan pimpinan ditangan lelaki, sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh kerana itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian harta mereka”.(Surah An Nisaa’:34)


Maka lakukanlah kewajibanmu, wahai ibnu Adam, sebagai pemimpin bagi wanita. Tunaikanlah hak-haknya dan jangan sampai mereka mengalahkanmu. Binalah mereka dengan pendidikan yang disyari’atkan . janganlah engkau biarkan syaitan mengelincirkan mereka ke lembah kebinasaan.


Sungguh, pada zaman sekarang ini banyak wanita yang dipermainkan oleh syaitan, baik dalam masalah pemikiran atau tingkah laku. Syaitan menjauhkan mereka dari jalan petunjuk dan mengajak ke jalan hawa nafsu, serta kehinaan. Mereka keluar rumah tanpa ada keperluan dengan memakai pakaian ketat, memakai minyak wangi, sehingga dapat menfitnah lelaki. Padahal Rasulluah s.a.w bersabda yang bermaksud:


“seorang wanita, apabila dia memakai minyak wangi dan melewati sekelompok kaum lelaki, maka dia begini dan begitu, yaitu seperti penzina”.(Hadis Riwayat Tirmizi hadis hasan soheh)

Ada lagi diantara mereka yang keluar dan berjalan sepertinya seorang kelaki serta mengangkat suaranya bebagaimana suara lelaki, kemudian ia bercampur dengan mereka, yang semuanya ini menyelisihi petunjuk para salafus soleh

Berbeza dengan wanita para sahabat. Lihatlah!, mereka adalah wanita-wanita pilihan yang bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Ummu Mukminin Aisyah berkata yang bermaksud:

“Semoga Allah meredhai wanita Anshar. Tidaklah aku melihat wanita yang lebih utama dan yang paling membenarkan Al Quran, dan yang paling beriman kepada turunya Al Quran selain mereka”.

Dan Allah berfirman yang bermaksud:

“Dan hendaknya mereka menutupkan kain tudung ke dada mereka……”.(Surah An Nur:31)

Lalu kaum lelaki pada masa pergi membacakan ayat ini kepada para wanita. Mereka membacakan kepada isteri, anak-anak perempuan, saudara perempuan dan setiap keluarga perempuan mereka. Serta-merta, bersegeralah para wanita mengambil kain-kain mereka dan memaknya, untuk membenarkan serta mengimami yang telah diturunkan Allah.

Sesunguhnya memberikan kebebasan kepada wanita dan membiarkan mereka keluar bila saja, dan dengan cara yang mereka suka dan tampa ada malu, merupakan sebab kerosakan yang paling besar. Juga menjadi sebab hilangnya maru’ah (harga diri) dan akhlak , hancurnya suatu negeri serta merupakan sebab datangnya adzab dan siksaan Allah. Allah berfirman yang bermaksud:


“Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah ), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negari itu, maka sudah sepatutnya berlaku terhadapnya (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”.(Surah Al Isra’:16)

Dan firmanya lagi:

“Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak seharusnya menimpa orang-orang yang zalimsaja diantara kamu. Dan ketahuilah, Allah sangat keras siksaan-Nya”. (Surah Al Anfal:25)

Rasullula s.a.w bersabda yang bermaksud:

“Sesungguhnya, wanita adalah aurat. Maka, apabila ia keluar, syaitan akan menghias-hiasnya di mata lelaki”.(Hadis Riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Al Albani)

Dan sabdanya lagi yang bermaksud:

“Tidak aku tinggalkan satu fitnah yang lebih bahaya bagi lelaki daripada fitnah wanita”.(Bukhari,Muslim)

Oleh kerana itu, wahai kaum muslimin. Bertakwalah kepada Allah. Berhati-hatilah dengan fitnah yang diperingatkan oleh Rasullulah s.a.w. Jauhilah sebab-sebab yang boleh membawa kepada fitnah tersebut, dan tutup rapat-rapat pintunya, agar kita tidak masuk kedalamnya dan dapat menjauhkan darinya.

Apabila ada seorang wanita yang keluar sendiri dengan pakain yang ketat atau nipis,atau tidak menutup aurat, kemudian ia memakai minyak wangi, maka tidaklah hairan jika dia akan menfitnah pandangan lelaki, dan akan menimbulkan penyakit bagi orang yang di hatinya ada penyakit niat-niat yang buruk terhadap wanita tersebut. Allah berfirman yang bermaksud:

“Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang dihatinya ada penyakit”. (Surah Al Ahzab:32)

Ayat ini melarang seorang wanita bercakap dengan lemah lembut di hadapan lelaki, kerana ditakutkan ia akan berbuat keji kepadanya, Maka bagaimana dengan wanita yang berpakain akan tetapi hakikatnya telanjang?

Permasalahan wanita sangatlah kompleks, yang harus di beri perhatian secara khusus. Oleh kerana itu, menjadi kewajiban bagi seorang pemimpin rumah tangga untuk mendidik isteri dan anaknya dengan pendidikan yang dicontohkan Rasullulah s.a.w. dan hendaknya ia selalu berhati-hati dan waspada memikul amanah yang besar ini. Pemimpin keluarga yang baik tidak malu-malu mencegah atau memberikan peringatan yang keras kepada isteri dan anak-anaknya apabila keluar rumah dengan tidak mengenakan jilbab atau memakai wangian. Yang tentunya akan memfitnah lelaki.

Begitu pula menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menutup segala auratnya serta perantaraan yang akan membawa kepada perbuatan keji dan mungkar. Juga wajib atas semua kaum muslimin untuk berkerjasama dengan pemerintah sesuai dengan kemampuan mereka, untuk menutup semua pintu yang akan merosakkan kehormatan wanita, yang akhirnya juga akan merosakkan negara.

Marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala laranganya. Kerana pada zaman sekarang ini,fitnah serta kerosakan ada dimana-mana. Bertaqwalah kepada Allah, kerana hanya dengan taqwa, Allah akan memberikan jalan keluar bagi para hamba dari segala fitnah dan kesusahan-kesusahan. Allah berfirman;”Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya”.

Kemudian,marilah kita bersabar dengan kesabaran yang sebenar-benarnya. Sabar melaksanakan perintah Allah s.w.t, sabar menjauhi laranganNya, dan sabar menerima cubaan yang telah Allah berikan kepada kita. akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan dalam mencapai keredoaan-Nya.Rujukkan:
-Jamiul Ulum Wal Hikam, Ibnu Rajab Al Hambali.
-Ad Dhiya’ullami Minal Khutabi Jawami’, Ibnu Utsaimin.

Oleh:Wan Atiqah binti Wan Nasir@ Ummu Abdurrahman

Source
Fitnah Wanita 1
Fitnah Wanita 2

Fitnah Wanita

‘Takutlah (berhati-hatilah) kalian dengan dunia dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita, kerana sesungguhnya fitnah yang mula-mula menimpa bani Israil adalah dalam urusan wanita.’ [Hadis Riwayat Muslim]

Islam telah menegaskan kepada kita bahawa suara perempuan adalah aurat yang mesti ditutup dengan diam, kerana suara mereka adalah kunci hati lelaki yang dapat membuka pintu kepada pelbagai fitnah. Atas sebab yang sama Allah melarang perempuan melembut-lembutkan suara di hadapan lelaki, sebab suara yang demikian akan mengundang reaksi tidak baik di hati-hati lelaki yang menghidap penyakit. Maka jika mata suka memandang kepada sesuatu yang cantik dan indah, telinga pula amat gemar mendengar suara yang merdu dan manja. Fitnah yang ditimbulkan suara tidak terbatas kepada suara para penyanyi wanita sahaja, tetapi boleh juga timbul dari suara semua wanita. Hatta dalam solat, berhadapan dengan Allah pun, tidak diharuskan wanita mengangkat dan meninggikan suara sekiranya imam solat tersalah, tapi disuruh menepuk tangan sahaja. Suara wanita ditakuti mengganggu kekhusyukan solat orang lain.

Bergurau senda dengan perempuan adalah salah satu sebab paling kuat untuk mendengar suara mereka, suara yang menjadi pesona luar biasa bagi lelaki. Sering kita terdengar orang berkata: si dia memiliki suara manja, merdu, lunak dan memikat hati dan lain-lain. Atau, dia mempunyai suara serak-serak basah dan berirama dan sebagainya. Kerana tertariknya mereka kepada suara wanita, mereka memandangnya sebagai perkara yang harus dipuja lebih daripada segalanya. Apakah hal seperti itu bukan fitnah namanya? Lebih-lebih lagi apabila kalmat-kalimat yang diucapkannya disertai dengan senyuman yang mengandungi pelbagai makna dan tafsiran. Kebanyakan wanita, setiap kali bercakap akan diikuti dengan senyuman. Ini adalah adat mereka. Dengan cara begini barangkali mereka merasakan harga diri mereka terjaga dan terpelihara. Ini juga termasuk fitnah yang dahsyat!!!

Ada sesetengah wanita gemar bercakap dengan kaum lelaki, mereka tidak merasakan hal itu suatu kesalahan. Di samping bercakap dengan mulut, mereka juga bercakap dengan isyarat mata dan pandangannya. Tetapi ada juga di kalangan wanita yang tidak gemar bercakap dengan kaum lelaki, cukup dengan pandangan mata sahaja. Mereka mengutarakan isi hati mereka melalui mata dan pandangan sahaja. Hubungan antara mata dan hati adalah hubungan yang tidak dapat disembunyikan. Apa yang terdetik di dalam hati akan kelihatan di mata. Di dalam al-Quran telah digambarkan bahawa selamanya hati dan mata mempunyai hubungan yang erat. Allah menjelaskan bahawa setiap yang tersembunyi di dalam relung hati dan yang terkandung di dalam mata adalah jelas dalam ilmu-Nya.

Yang menjadi fitnah bukanlah kerana mata itu indah dan mempesona sahaja, bukan pula kerana wanita itu memiliki bulu mata yang panjang dan alis mata yang lentik sehingga dengan mudah menerobos ke dalam hati tanpa izin, bukan pula kerana anak mata yang hitam berkilat atau yang kebiru-biruan. Tetapi, sebenarnya yang menjadi fitnah itu ialah kemampuan mata wanita itu menyatakan keinginan hatinya, melontarkan pandangan yang lembut, seolah-olah dia memanggil-manggil dan mengajak pada suatu ketika, dan dia menjanjikan sesuatu pada ketika yang lain.

Agar tidak terpengaruh oleh kecantikan dan pesona mata wanita, Islam menyarankan supaya tidak memandang mereka dan menundukkan pandangan bila berhadapan dengan wanita. Demikian juga, kaum wanita juga dituntut supaya tidak memandang lelaki dan mengelakkan diri mereka daripada pandangan kaum lelaki. Hal yang demikian disebabkan kerana dirinya sendiri adalah fitnah yang berganda. Kata orang, fitnah yang timbul dari mata dan dari suara wanita, sama-sama berbahaya. Dan, seorang fitnah itu tahu bahawa mereka memiliki kedua-dua senjata ini. Mereka kadang-kadang menggunakannya tidak kepada yang disuruh dan yang dibolehkan iaitu kepada suami mereka, tetapi mereka menggunakannya kepada yang tidak sepatutnya.

Oleh sebab itu, Islam melarang memandang kepada benda-benda yang haram, seperti seorang wanita memandang kepada lelaki ajnabi dan seorang lelaki memandang kepada wanita. Kerana pandangan mata itu lamanya mungkin cuma satu atau dua saat, namun bekasnya dapat kekal di dalam hati sepanjang hayat!!

Tubuh wanita juga boleh menimbulkan fitnah. Fitnah yang bagaimana? Mempamerkan kecantikan tubuh terutamanya dengan membuka aurat adalah satu fitnah yang pasti. Hal ini akan membawa fitnah bagi setiap lelaki apabila seorang wanita tidak menutup auratnya, apalagi kalau ia memamerkan bentuk tubuhnya yang seharusnya mereka tutupi dan sembunyikan. Apatah lagi dengan ‘trend’ golongan kini yang suka menggayakan busana-busana ‘muslimah’ yang kononnya berpakaian menurut Islam dan berhias berlebih-lebihan (bertabaruj) sehingga menyebabkan lelaki tergoda. Ini juga merupakan suatu fitnah.

Keluar rumah tanpa ada keperluan, atau meninggalkan tanggung jawab rumahtangga merupakan satu fitnah wanita yang timbul dari golongan wanita kini terutamanya yang telah bekerjaya ataupun golongan wanita muada-mudi. Betapa ramai kaum wanita disebabkan mengejar urusan dunia, mereka tinggalkan anak-anak mereka, mereka serahkan urusan anak mereka sepenuhnya kepada pembantu sehingga menimbulkan akibat dimana tidak terjalinnya kasih sayang antara anak dengan ibunya.

Apa yang lebih teruk lagi apabila wanita ingin dijadikan ‘barang dagangan’ atau dalam bahasa yang lebih lembutnya, inginkan diri mereka dipaparkan di dalam iklan, media massa, majalah, televisyen, suratkhabar, dan sebagainya. Bahkan penilaian terhadap mereka dilakukan secara fizikal sahaja yakni pada luaran.

Bercampurgaul antara lelaki dan perempuan dalam berbagai tempat, baik di dalam lingkungan pekerjaan, pendidikan dan sebagainya,mengakibatkan terjadinya perbuatan maksiat seperti zina, pergaulan bebas, perselingkuhan dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya merupakan satu propoganda musuh-musuh Islam, musuh-musuh syariat Islam yang ingin merosakkan umat Islam melalui wanita. Mereka membuka ‘laluan’ pekerjaan yang hanya untuk wanita, sehingga terjadinya pengangguran di kalangan lelaki, akhirnya timbullah kerosakan. Mereka merosakkan aqidah umat Islam melalui wanita dengan menanamkan pelbagai syubhat, diantaranya persamaan taraf lelaki dan wanita.

Adab-adab yang perlu dijaga oleh wanita

i)Pandang Memandang

Firman Allah yang bermaksud :-

“Dan katakanlah olehmu (Muhammad), kepada orang-orang perempuan yang beriman: Hendaklah mereka itu memejamkan setengah daripada pandangan mata mereka….” (Surah An Nur : Ayat 31)

Buraidah r.a. berkata: Bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Saidina Ali r.a. : “Ya Ali! Janganlah kamu ikutkan satu pandangandengan satu pandangan yang kedua, kerana sesungguhnya hanya pandangan yang pertama sahaja (terpandang) dan tidak bagi kamu pandangan yang kedua.” (Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Turmudzy dan Al Hakim)

ii)Bertemu Muka Sendirian

Rasulullah SAW telah bersabda : “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, maka janganlah ia bertemu sendirian di satu tempat dengan seorang wanita yang tidak ada sertanya mahram daripadanya, kerana sesungguhnya yang ketiganya tentu syaitan.” (Riwayat Imam Ahmad dari Jabir r.a.)

“Janganlah seorang lelaki bertemu sendirian dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, kerana bahawasanya yang ketiganya tentu syaitan, kecuali jika dengan mahram.” (Riwayat Imam Ahmad dari Amir bin Rabie’ah r.a.).

iii)Berjabat Tangan

Aisyah r.a. berkata: “Tidak, demi Allah! Tidak pernah Rasulullah s.a.w. menyentuhkan tangannya dengan tangan seorang perempuan lain, hanya ia membai’at mereka itu dengan percakapan.”(Riwayat Imam-Imam Bukhari, Muslim dan Turmudzy).

iv)Pakaian Di Luar Rumah

Firman Allah yang ertinya :

“Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka, melainkan barang apa yang telah tampak daripadanya; dan hendaklah mereka itu mengulurkan tudungkepala mereka atas leher dan dada mereka.” (Surah An Nur: Ayat 31)

v) Adab Bermusafir

Sabda Rasulullah SAW :”Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, jika hendak bepergian sejauh perjalanan sehari dan semalam, melainkan jika bersama seorang mahramnya.” (Riwayat Imam-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Turmudzy dari sh. Abi Hurairah r.a.)

vi) Hak Pendidikan

Kata Abu Said r.a. : “Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah s.a.w. lalu berkata: “Ya Rasulullah! Orang-orang lelaki telah dapat pengajaran dengan hadith (sabda) engkau, maka itu jadikanlah bagi kita, orang-orang wanita, dari engkau suatu hari yang kita agar dapat datang kepada engkau,agar engkau memberikan pengajaran atas kita dari pada apa yang telah Allah berikan atas engkau (berupa tazkirah).” Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: “Hendaklah kamu sekalian berkumpul pada hari ini di tempat ini.”(Riwayat Imam Bukhari)

vii) Larangan Menunjukkan Perhiasan

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

“Dan janganlah mereka menghentakkan kaki-kaki mereka, agar diketahui barang apa yang tersembunyi daripada perhiasaan-perhiasan mereka.” (Surah An Nur: Ayat 31)

Ke mana perginya adab-adab ini?

Islam sebenarnya mengangkat darjat wanita, memuliakannya sesuai dengan fitrah yang Allah S.W.T ciptakan, sehingga Islam membuat aturan-aturan yang adil terhadap wanita. Oleh kerana itu, hendaklah kaum lelaki bertaqwa
kepada Allah dalam menghadapi pelbagai fitnah wanita, kerana Rasulullah S.A.W bersabda: “Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar yang dihadapi kaum lelaki kecuali fitnah para wanita.” (HR Bukhari dan Muslim)

Sedarilah duhai para wanita muslimah yang ingin menyelamatkan dirinya dan agamanya dari pelbagai macam fitnah. Tunjukkan kebaikan diri anda dengan memelihara diri dari hal-hal yang terlarang dalam agama. Janganlah terpedaya dengan tipu daya dan gemerlapnya dunia. Wahai para wanita muslimah, jangan kalian tertipu dengan slogan; hak asasi manusia ataupun hak asasi wanita, lalu anda mau menjual diri anda dengan harga yang sedikit. Anda korbankan diri dan kehormatan anda hanya untuk sekedar memenuhi kehidupan yang sementara ini. Ingatlah bahawasanya kita tidaklah hidup selamanya. Ketika kematian menjemput kita, apakah yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat kelak ? Renungkanlah wahai saudariku, mudah-mudahan dengan mengamalkan wasiat ini akan menjadikan kita golongan orang yang selamat, kerana sesungguhnya kebanyakan dari isi neraka adalah kaum wanita, berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W: “Aku telah melihat syurga dan ku lihat kebanyakan dari penghuninya adalah orang-orang miskin dan aku telah melihat neraka maka kebanyakan dari penghuninya adalah para wanita.” (HR Bukhari dan Muslim).

Adolf Hitler , antara Sejarah & Fakta

Penghormatanku kepada lelaki agung, Adolf Hitler, semoga ada sepertinya di zaman ini...Aku berbual dengan seorang ahli keluarga yang sedang menamatkan tesis PhD beliau dan aku amat terperanjat apabila beliau nyatakan tesis beliau berkaitan Adolf Hitler, pemimpin Nazi. Maka aku katakan "Takkan dah habis semua tokoh Islam di dunia ini sampai kamu memilih si bodoh ini dijadikan tajuk?"

Beliau ketawa lalu bertanya apa yang aku ketahui tentang Hitler.

Aku lalu menjawab bahawa Hitler seorang pembunuh yang membunuh secara berleluasa dan meletakkan German mengatasi segala-galanya...lalu dia bertanya dari mana sumber aku. Aku menjawab sumberku dari TV pastinya.

Lalu dia berkata : " Baiklah, pihak British telah melakukan lebih dahsyat dari itu...pihak Jepun semasa zaman Emperor mereka juga sama...tapi kenapa dunia hanya menghukum Hitler dan meletakkan kesalahan malahan memburukkan nama Nazi seolah-olah Nazi masih wujud hari ini sedangkan mereka melupakan kesalahan pihak British kepada Scotland, pihak Jepun kepada dunia dan pihak Afrika Selatan kepada kaum kulit hitam mereka?"

Aku lantas meminta jawapan dari beliau. Beliau menyambung : "Ada dua sebab -

1. Prinsip Hitler berkaitan Yahudi, Zionisme dan penubuhan negara Israel. Hitler telah melancarkan Holocaust untuk menghapuskan Yahudi kerana beranggapan Yahudi akan menjahanamkan dunia pada suatu hari nanti.

2. Prinsip Hitler berkaitan Islam. Hitler telah belajar sejarah kerajaan terdahulu dan umat yang lampau, dan beliau telah menyatakan bahawa ada tiga tamadun yang terkuat, iaitu Parsi, Rome dan Arab. Ketiga-tiga tamadun ini telah menguasai dunia satu ketika dulu dan Parsi serta Rome telah mengembangkan tamadun mereka hingga hari ini, manakala Arab pula lebih kepada persengketaan sesama mereka sahaja. Beliau melihat ini sebagai satu masalah kerana Arab akan merosakkan Tamadun Islam yang beliau telah lihat begitu hebat satu ketika dulu.

Atas rasa kagum beliau pada Tamadun Islam, beliau telah mencetak risalah berkaitan Islam dan diedarkan kepada tentera Nazi semasa perang, walaupun kepada tentera yang bukan Islam.Beliau juga telah meberi peluang kepada tentera German yang beragama Islam untuk menunaikan solat ketika masuk waktu di mana jua...bahkan tentera German pernah bersolat di dataran Berlin dan Hitler ketika itu mennggu sehingga mereka tamat solat jemaah untuk menyampaikan ucapan beliau...

Hitler juga sering bertemu dengan para Ulamak dan meminta pendapat mereka serta belajar dari mereka tentang agama dan kisah para sahabat dalam mentadbir...

Hitler bersama Syeikh Amin Al-Husainiy


Beliau juga meminta para Sheikh untuk mendampingi tentera beliau bagi mendoakan mereka yang bukan Islam dan memberi semangat kepada yang beragama Islam untuk membunuh Yahudi...

Seorang tentera Nazi melekatkan gambar Mufti Al-Quds


Semua maklumat ini ialah hasil kajian sejarah yang dilakukan oleh saudara aku untuk tesis PhD beliau dan beliau meminta aku tidak menokok tambah apa-apa supaya tidak menyusahkan beliau untuk membentangkannya nanti. Beliau tidak mahu aku campurkan bahan dari internet kerana aku bukan pakar bidang sejarah. Tetapi gambar-gambar yang ada di sini sudah lama tersebar dan semua orang boleh melihatnya di internet.

Aku juga sedaya upaya mencari maklumat tambahan di internet dan berjumpa beberapa perkara :

1: Pengaruh Al-Quran di dalam ucapan Hitler.
Ketika tentera Nazi tiba di Moscow, Hitler berhajat menyampaikan ucapan. Dia memerintahkan penasihat-penasihatnya untuk mencari kata-kata pembukaan yang hebat tak kira dari kitab agama, kata-kata ahli falsafah ataupun dari bait syair. Seorang sasterawan Iraq yang bermastautin di German mencadangkan ayat Al-Quran :

(اقتربت الساعة وانشق القمر) bermaksud : Telah hampir Hari Kiamat dan bulan akan terbelah...

Hitler berasa kagum dengan ayat ini dan menggunakannya sebagai kalam pembukaan dan isi kandungan ucapan beliau. Memang para ahli tafsir menghuraikan bahawa ayat tersebut bermaksud kehebatan, kekuatan dan memberi maksud yang mendalam.

Perkara ini dinyatakan oleh Hitler di dalam buku beliau Mein Kampf yang ditulis di dalam penjara bahawa banyak aspek tindakan beliau berdasarkan ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan tindakan beliau ke atas Yahudi...


2. Hitler bersumpah dengan nama Allah yang Maha Besar

Hitler telah memasukkan sumpah dengan nama Allah yang Maha Besar di dalam ikrar ketua tenteranya yang akan tamat belajar di akademi tentera German.

" Aku bersumpah dengan nama Allah (Tuhan) yang Maha Besar dan ini ialah sumpah suci ku,bahawa aku akan mentaati semua perintah ketua tentera German dan pemimpinnya Adolf Hitler, pemimpin bersenjata tertinggi, bahawa aku akan sentiasa bersedia untuk berkorban dengan nyawaku pada bila-bila waktu demi pemimpin ku"


3. Hitler telah enggan meminum beer (arak) pada ketika beliau gementar semasa keadaan German yang agak goyah dan bermasalah. Ketika itu para doktor mencadangkan beliau minum beer sebagai ubat dan beliau enggan, sambil mangatakan " Bagaimana anda ingin suruh seseorang itu minum arak untuk tujuan perubatan sedangkan beliau tidak pernah seumur hidupnya menyentuh arak?"

Ya, Hitler tidak pernah menjamah arak sepanjang hayat beliau...minuman kebiasaan beliau ialah teh menggunakan uncang khas...


Bukanlah tujuan penulisan ini untuk membela apa yang dilakukan oleh Hitler, tetapi ianya bertujuan untuk menyingkap apa yang disembunyikan oleh pihak Barat. Semoga kita semua beroleh manfaat.

Sumber: Diperoleh dari Facebook,.. tidak diyakini ketulusan artikel 100%, namun boleh dijadikan bahan kajian.

Wallahua'lam

Apa yang Haram?

Assalamualaikum.

1.Lama dulu, ada seorang sahabat sampaiakan dari kawannya, dari Maulana Saad Kadhalavi,
Maulana meminta kepada yang buat usaha agama, supaya elakkan baca surat khabar.

2.Ada satu ketika, dinasihatkan oleh beberapa orang sahabat seusaha supaya elakkan menonton TV.

3.Seorang sahabat ana lain menyampaikan nasihat yang dia peroleh ketika Khuruj 4B IPB, supaya elakkan mendengar lagu.

4.Lain ketika, ada yang minta elakkan membeli kamera(termasuk HP), menangkap gambar atau apa-apa yang berkaitan dengan gambar.

Minat sangat untuk kupas topik-topik ni,tapi masa belum mengizinkan,memandangkan semester baru bermula.

Perlu dinyatakan, apa yang dinasihatkan di atas tiada disertakan dalil untuk mewajibkan sesuatu atau mengahramkan sesuatu.

Wassalam.

Followers